Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Gabinet psychoterapii, hipnoterapii
i psychosomatyki w Warszawie 
i w Gronau (Westf.) granica Niemcy/Holandia

Stosowane metody psychoterapii indywidualnej: 

Psychoterapia eklektyczna oznacza że  dobieram rodzaj terapii pod kątem  pacjenta
np.
psychoterapia kognitywna (poznawcza)

 opiera się na założeniu, że zniekształcone, nieprzystosowawcze  lub błędne struktury myślowe (myślenie) wpływają na psychikę  i zachowanie człowieka, a także na jego rzeczywistość  ( to nasze myśli kształtują naszęą rzeczywistość) Realistyczna ocena i korektura tych wzorców myślowych  prowadzi do wydostania się z klatki "chorej" rzeczywistości.
Jest skuteczna  i często stosowana przeze mnie  przy:

 •  zaburzeniach depresyjnych 
 • zaburzeniach lękowych ( Nerwica) 
 • zaburzeniach  obsesyjno- kompulsywnych  (nerwica natręctw) ,
 • zespole lęku napadowego  /Panika/
 • hipochondrii (nerwica hipochondryczna )
 • terapii par
 • zaburzeniach traumatycznych

Psychoterapia behaviouralna ( zachowawcza)

metoda leczenia zaburzeń psychicznych opracowana w oparciu o zasady behawioryzmu (uczenie się dzięki warunkowaniu).

Psychoterapia behawioralna skupia się wyłącznie na zachowaniu człowieka, jako jego naturalnej reakcji na bodźce z otoczenia (reakcje naturalne uważa się za efekt warunkowania). Ważne jest tu i teraz, natomiast mniej ważne są wydarzenia z przeszłości  chyba, że są bezpośrednimi przyczynami zaburzeń i chorób.

Terapia opiera się na technikach treningowych, takich jak m.in. trening relaksacji, wykorzystywany w systematycznej desensytyzacji (odwrażliwianiu) pomocnej w leczeniu fobii czy trening asertywności i wielu innych.

Stosuję przy terapii:

 • fobii
 • nerwicy lękowej
 • nerwicy hipochondrycznej
 • paniki 
 • chronicznego stresu
 • borderline 
 • koncentracji, gonitwy myśli
 • stresu pourazowego

systematyczna desensytyzacja (desensybilizacja, odwrażliwianie) 

Technika terapeutyczna należąca do psychoterapii zachowawczej stosowana w leczeniu zaburzeń  lękowych  Polega na uczeniu pacjenta uzyskiwania stanu głębokiej relaksacji  (alfa) i wprowadzania się w ten stan w obecności przedmiotu czy zjawiska wywołującego lęk. Opiera się na oczywistym założeniu, że lęk i relaksacja, będąc zjawiskami wzajemnie przeciwstawnymi, nie mogą współwystępować .

Stosuję wyłącznie w leczeniu:

 • Fobii 

 

Psychoterapia kognitywno - behaviouralna ( poznawczo - zachowawcza )
jest metodą łączącą zasady terapii behawioralnej oraz kognitywnej .dąży do zmiany sposobów zachowania i myślenia tak, by sprzyjały one prawidłowemu funkcjonowaniu psychiki. 
Jest w Polsce najbardziej popularnym nurtem psychoterapeutycznym. Niestety często naużywanym jako p
anaceum na wszystko.   Od psychoterapeuty zależy jednak jak połączy te dwie metody w jedną całość i czy to w ogóle konieczne. 
Znajduje zastosowanie przy leczeniu wymienionych już powyżej chorób i zaburzeń. 
Sam stosuję tę metodę przy  leczeniu

 • lęku egzystencjalnego,
 • lęku przed lataniem,
 • bulimii,
 • chorób psychosomatycznych. 

 

Metoda Magic Words 

to bardzo mało znana w Polsce  metoda wywodzi się po trosze  z NLP i hipnoterapii  ericcsonowskiej. Zawiera także elemety kinezjologii. Polega na przeprogramowywaniu skojerzeń wizualnych z werbalnymi. 

Osiągam tutaj bardzo dobre efekty prze leczeniu wszelakich  ZOOFOBII np. 

 • arachnofobia, 
 • sfeksofobia
 • kynofobia 

 


psychoterapia psychodynamiczna

 to metoda terapii zaburzeń psychicznych, oparta na założeniach teorii psychoanalizy. Zgodnie z nią, podstawą objawów chorobowych są nieświadome popędy, którym cenzura nie pozwala na wkroczenie do świadomości i realizację. W efekcie tego stanu rzeczy muszą one szukać innej drogi ujścia. Tą drogą okazują się być objawy neurotyczne. Jest to terapia długotrwała o wysokiej częstotliwości sesji   opierająca się głównie o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający na celu pomoc pacjentowi w rozumieniu sposobów tworzenia przez niego sądów dotyczących rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej  Podstawowym narzędziem jest rozmowa. W zakres form terapii psychodynamicznej wchodzą zarówno terapia ekspresywna jak i na drugim biegunie, terapia wspierająca (poradnictwo, wyrażanie sądów o rzeczywistości, psychoedukacja) 
Według mnie jednak za bardzo więże pacjenta i właściwie  jest nardziej rodzajem coachingu mentalnego niż 
psychoterapii.  Jest to terapia w miarę uniwersalna. Stosuję  w 
przypdku ludzi 

 • nieszczęśliwych w związkach i pracy,
 • zagubionych w życiu
 • cierpiących na lęk przed samotnością
 • uzależnionych od seksu 
 • chorobliwie otyłychPsychoterapia systemowa 

chodzi tu o wspólne rozumienie otoczenia danje osoby np. rodzina, praca, środowisko socjalne jako systemu dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie w sposób cirkularny wpływają i wywołuję interakcję. 
Niestety nie zawsze jest możliwa ponieważ wymaga współpracy wielu. 
Zastosowanie

 • terapia par ( w pierwszym rzędzie )
 • nerwica lękowa,
 • depresja
 • psychosomatyka
 • obłożne choroby
 • uzależnienia

 

HIPNOTERAPIA