Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

RANKINGI
Opinie - znany lekarz
Opinie - nasze miasto

Dodaj opinię lub zadaj pytanie  poniżej :

 

 

Subskrybuj mój kanał you tube :

mój kanał youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPE DIEM 

 Chwytaj dzień, żyj dniem dzisiejszym wszak nie można mieć zaufania do przyszłości . Horacy. Interpretacja własna. Filozofia TU I TERAZ jedyne  co jest, tu i teraz, po prostu jest. Tu i teraz. W tym też kontekście, naszą jedynie namacalną rzeczywistością jest chwila. Jedynym faktycznym i fizycznym  istnieniem jest istnienie tu i teraz. Każdy inny moment, ten przed i ten po, jest kategorią niebytu do której dostęp mamy li tylko via myślenie. Jest koncepcją i niczym więcej.

GABINET PSYCHOTERAPII, HIPNOTERAPII i PSYCHOSOMATYKI

 

desygnowanychStress – Management

Jak zmniejszyć absencję chorobową w przedsiębiorstwie
 i poprawić wydajność pracy

 

Instytut medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi  ostrzega, że

„Stres zawodowy jest współcześnie traktowany jako powszechnie występujący czynnik ryzyka zaburzeń zdrowia.”  Badania prowadzone na całym świecie dokumentują związki wysokich poziomów stresu zawodowego z obniżoną efektywnością pracy, fluktuacją kadr i absencją chorobową .
Mniej ostrożnie  CBI informuje po przebadaniu 800 brytyjskich przedsiębiorstw „Stress-related sickness absences cost an estimated £4 billion annually”

Także inne szeroko zakrojone badania naukowe przeprowadzane np. przez Price Waterhouse, Finnish Intitute of occupational Health niezbicie wykazują, że absencja chorobowa jest w prostej linii wykładnią kumulacji negatywnego  stresu (Distress) jakiej poddani są pracownicy danego zakładu pracy. Za główną przyczynę
distresu w pracy uważa  się presję czasową i nacisk na nierealistyczne wyniki oraz  lęk egzystencjalny  związany 
z zarobkami i złym klimatem w pracy oraz autorytarnymi i brutalnymi metodami zarządzania .
Te same badania udowadniają , że nawarstwiający się  stres powoduje signifikantne obniżenie
koncentracji. Obniżona zdolność koncentracji na powierzonych zadaniach   powoduje obniżenie wydajności pracownika, np.  błędy w negocjacjach kontraktowych, słabsze wyniki akwizycyjne, niepewne „nerwowe”  prezentacje, pocenie się w czasie publicznych wystąpień, „zapominanie języka w gębie”, nieprecyzyjną kontrolę jakości.  Odbiera trzeźwość osądu i kreatywność. Pojawia się wzrost konfliktów i mobbing.  Nie ma przy tym różnicy czy chodzi o menedżera, czy pracownika produkcji, u  każdego z niech  negatywny  stres odzwierciedla się to w jeden lub kilka z wyżej wymienionych objawów. 

Pracownik zestresowany to pracownik niewydajny , zestresowany manager to zły manager, zestresowany polityk to słaby polityk.

 Naturalnie każdy organizm ma swoje zasoby autonaprawcze, które przeciwstawia szkodliwemu działaniu hormonów stresowych (adrenalina i noradrenalina oraz kortyzol) kiedy jednak one nie wystarczają, u osób zestresowanych objawiają się np. Bóle głowy, bezsenność, apatia lub agresywność. Najczęściej sięgają one s wtedy po tabletki czy alkohol albo po jedno i drugie naraz. Z badań OECD  2014 wynika, że stres w pracy odczuwa więcej niż 50% pracujących  Polaków co daje nam  niechlubne 3-e miejsce w Europie. .  
Jak więc uniknąć tego „absence and stress impact” ?

 

Jak tego uniknąć można się dowiedzieć na warsztatach ty pt.
Stress – Management

Jak zmniejszyć absencję chorobową w przedsiębiorstwie
 i poprawić wydajność pracy

Warsztaty te mogę zostać przeprowadzone w Waszym przedsiębiorstwie, dla Waszej kadry kierowniczej. Mogą też zostać przeprowadzone w Warszawie w jednej z sali konferencyjnych przy ulicy Chałubińskiego 8.

Warszaty wyłącznie dla kadry kierowniczej  lub  desygnowanych  pracowników
4 do 6  godzin w ciągu jednego lub dwóch dni 
max. 25 osób

W Warszawie (PKiN  )  9900 zł
W zakładzie klienta     8900 zł
W trakcie wyjazdu integracyjnego za granicą -  89000 zł plus koszty podróży

program tu :  warsztaty

 

 

 kontakt mailowy

 tel. +49 172 2328925
          +48 669 197 653